Hoppa till innehåll

Välkommen till Säker El!

Installatörsföretagens medlemstjänst för att skapa ett egenkontrollprogram som uppfyller de nya lagkraven. Använd ditt konto på EIO.se eller VVSFöretagen.se för att logga in.

Ny elsäkerhetslag

Den nya elsäkerhetslagen träder i kraft den 1 juli 2017. Egenkontrollprogrammet är en tvingande regel för alla medlemsföretag som utför elinstallationer. Det gäller även företag som arbetar med in- och urkoppling av elektrisk utrustning inom ventilation, VS och kyla. Det innebär nya arbetssätt och rutiner.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla:

  • Beskrivning av företagets organisation, arbetsuppgifter och vem som utför dem.
  • De verksamhetstyper som gäller för ditt företag.
  • Dokumentation av ditt företags kompetenser och metoder.
  • En av företaget utsedd auktoriserad elinstallatör.

När du registrerar dig för tjänsten Säker el tar du på dig rollen som administratör för ditt företags egenkontrollprogram. Innan du loggar in i Säker el rekommenderar vi att du är väl förberedd:

  • Ta fram de underlag du behöver.
  • Att du har deltagit på någon av våra informationsträffar eller utbildningar.

Läs mer på EIO.se eller VVSFöretagen.se